Chronische zorg
Wij vinden het belangrijk om chronische zorg van hoge kwaliteit te verlenen aan mensen met diabetes, longaandoeningen en hart-en vaatziekten. Hiervoor hebben wij bepaalde behandel- en zorgprogramma`s ontwikkeld in samenwerking met uw zorgverzekeraar. De praktijkondersteuners zullen u dan ook optimaal begeleiden en ondersteunen indien u aan een van bovengenoemde aandoeningen lijdt. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Kennemer Coöperatie voor chronische zorg (KCOETZ).

Ouderenzorg
Als praktijk zullen wij ons er maximaal voor inzetten om u zo lang mogelijk in uw thuissituatie te laten wonen en u daar te ondersteunen.
Wij kennen de weg in het zorgnetwerk rondom de zorg voor onze oudere patiënten en we zoeken u graag thuis op om samen eventuele zorgproblemen en knelpunten te inventariseren en op te lossen. Neemt u gerust contact op met onze coördinator ouderenzorg, zij helpt u graag verder. Praktijkinformatiefolder

coördinator ouderenzorg
Alice en Marijke (praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek) zijn beide ouderenzorg coördinator.
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving van de praktijk. Zij hebben contact met de zorginstanties en is goed op de hoogte van de gang van zaken rondom opname op (spoed) verpleeghuisbedden of tijdelijke bedden en kennen de weg en de voor en nadelen van de verschillende thuiszorginstanties.

Daarnaast is zij van groot belang voor het sociale aspect van de zorg rondom ouderen.
Wekelijks maken zij veel sociale visites waarbij er contact wordt onderhouden met patiënten en mantelzorg en wordt signaleerd waar extra hulp nodig is en geeft zelf de nodige psychosociale ondersteuning. Indien extra zorg nodig is op sociaal vlak, in zorg, of medisch rapporteert zijn terug aan de huisartsen of andere instanties en zorgen zij dat verder acties zoals extra zorg of medische visite worden gedaan.