klachten

Klachtenprocedure

De medewerkers van de huisartsenpraktijk Zandvoort doen er alles aan om u met professionele deskundigheid en de beste faciliteiten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u er niettemin ontevreden over zijn, dan willen wij dat graag horen. Daartoe bestaat de klachtenprocedure van de huisartsenpraktijk Weenink.

Wat doen we met uw klacht?

Het belangrijkste is om met u te bezien of de klacht naar uw tevredenheid kan worden opgelost. Een andere factor is dat wij uw klacht gebruiken om onze dienstverlening zo nodig te verbeteren.

Heeft u een klacht over uw hulpverlener of de organisatie?

Het kan zijn dat er in het contact met uw hulpverlener of een andere medewerker van de praktijk iets niet goed is gegaan. Misschien denkt u dat hij/zij een fout heeft gemaakt. U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat u onzorgvuldig bent behandeld. Of u bent ontevreden over de dienstverlening van de praktijk.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Het beste kunt u zelf uw klacht met de betrokkene bespreken. U vertelt waarover u ontevreden bent en de betrokkene heeft dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te veranderen of aan u de gang van zaken uit te leggen. Mogelijk komt u in zo’n gesprek tot een oplossing. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencoördinator en huisarts Simone Kouwenberg van de huisartsenpraktijk. Zie onderstaand postadres.

Een klacht indienen

Indien u een klacht wilt indienen, stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via een klachtenformulier.

Download formulier >>

Vul het formulier volledig in en geef het af bij de balie of stuur het naar het postadres van de praktijk:
Huisartsenpraktijk Zandvoort
t.a.v. de klachtencoördinator
Huisartsenpraktijk Zandvoort
Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort

Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling van DOKh.
Mocht uw klacht niet naar tevredenheid binnen de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Download folder van Dokh hier downloaden: ‘Een klacht over uw arts’ of de website van DOKh raadplegen.