missie, visie en kernwaarden

missie

Huisartspraktijk Zandvoort levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord in Zandvoort en nabije omgeving.

Wij bieden dit aan bewoners en passanten in ons praktijkgebied. Zij mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen zo goed mogelijk bijstaan. Wij leveren reguliere huisartsgeneeskundige zorg en voldoen aan actuele standaarden en richtlijnen en aan de geldende wetgeving.
Door de kleinschaligheid van de praktijk kennen de praktijkmedewerkers veel van onze patiënten goed. We werken samen met andere eerstelijns disciplines en bieden ingeschreven patiënten van onze praktijk zo compleet mogelijke integrale zorg. In principe streven we ernaar dat iedereen die zich aanmeldt dezelfde dag op het spreekuur terecht kan. Zieke `aanlopers` worden tussendoor geholpen en niet weggestuurd met een afspraak.
Flexibiliteit en klantgerichtheid vinden wij erg belangrijk.

visie

Patiënttevredenheid staat hoog in ons vaandel. Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, patiënten snel en doeltreffend helpen waarbij het belang van de patiënt voorop staat. Daarbij bieden we een zo hoogwaardig mogelijke zorg op maat, waarbij het een voordeel is dat we in een klein, hecht team werken en veel van onze patiënten vrijwel allemaal goed kennen. De zorg is laagdrempelig en door nauwe samenwerking met andere eerstelijns disciplines dichtbij de woonomgeving van onze patiënten. Preventie vinden wij belangrijk. Wij nemen deel aan ketenzorg voor patiënten met COPD en diabetes mellitus, zijn in 2014 gestart met een CVRM spreekuur en werken volgens de module kwetsbare ouderen.

kernwaarden

Onze belangrijkste kernwaarden zijn laagdrempeligheid, patiëntgerichtheid, betrokkenheid, flexibiliteit en kwaliteit. Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan kleinschaligheid en eigenheid, zorg dicht bij huis en het verbeteren van zorg en preventie.