patiënteninformatie

NHG Praktijkaccreditering

Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

NHG

kleine chirurgische ingrepen

Het is ook mogelijk om in de praktijk kleine chirurgische ingrepen te ondergaan of chirurgische correcties van b.v. huidafwijkingen te laten verrichten.
Deze behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

bloedprikken

Op woensdag kunt u op de praktijk bloed laten prikken door HuisartsLab.
Zij prikken op woensdag tussen 8.00 en 10.00 uur.

Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken als u reeds een laboratoriumformulier heeft van HuisartsLab. Wel werken we met met een maximum aantal plekken.
Wij verzoeken u een nummer-sleutelhanger te pakken van het rekje in de hal.
Indien er geen nummer-hangertjes meer beschikbaar zijn, kunt u het het een andere woensdag nogmaals proberen.
In geval van spoed / cito, graag melden.

diëtiste

Mevrouw Adèle Schmidt is als diëtiste aan de praktijk verbonden. Zij houdt op woensdag spreekuren op afspraak in de praktijk.
U kunt haar bereiken op

023-573 72 67 of

06-22 24 91 00
 www.adviesinvoeding.nl

weegschaal

GEZ samenwerking

Samen met de waarnemend collega`s in Zandvoort maakt de praktijk deel uit van een GEZ samenwerkingsverband (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg).
Hierbij wordt intensief samengewerkt met eerstelijns disciplines in Zandvoort, zoals fysiotherapie, apotheken, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde e.a. om tot een optimaal georganiseerde zorg te komen.

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Door het maken van een uitstrijkje is het mogelijk om in de vroeg stadium afwijkingen van de baarmoederhals te ontdekken. De screening op baarmoederhalskanker gebeurt elke 5 jaar bij vrouwen tussen 30 en 60 jaar. Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen om de 5 jaar een oproep voor deelname aan het onderzoek.
Lees meer >>Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

bevolkingsonderzoek borstkanker

Door middel van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt geprobeerd borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing vergroot wordt. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Lees meer >> Bevolkingsonderzoek borstkanker

bevolkingsonderzoek darmkanker

Door middel van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt geprobeerd darmkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing vergroot wordt. Op deze website kunt u hier meer informatie over vinden.
Lees meer >>Bevolkingsonderzoek darmkanker

wetenschappelijk onderzoek

Wij hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. In onze praktijk wordt dan ook af en toe wetenschappelijk onderzoek verricht op diverse gebieden.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan de opleiding van huisartsen en assistentes. Regelmatig zijn er dan ook huisartsen en assistentes in opleiding in de praktijk werkzaam.

NHG standaarden

Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. De webversies van de standaarden zijn voor iedereen toegankelijk, de PDF-bestanden zijn alleen beschikbaar voor (ingelogde) NHG-leden.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl 
Deze site geeft veel algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat men daar zelf aan kan doen.

thuisarts.nl