patiëntenservice

Nederlands Huisarts Genootschap NHG

Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

NHG

kleine chirurgische ingrepen

Het is ook mogelijk om in de praktijk kleine chirurgische ingrepen te ondergaan of chirurgische correcties van b.v. huidafwijkingen te laten verrichten.
Deze behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

laboratoriumbepalingen

Het is mogelijk om op de praktijk bloed af te laten nemen voor onderzoek door een van onze laboranten.
Zij prikken op woensdag tussen 08:00 en 10:00 uur.
Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken als u reeds een laboratoriumformulier heeft.

diëtiste

Mevrouw Adèle Schmidt is als diëtiste aan de praktijk verbonden. Zij houdt op woensdag spreekuren op afspraak in de praktijk.
U kunt haar bereiken op

023-573 72 67 of

06-22 24 91 00
 www.adviesinvoeding.nl

weegschaal

psychotherapie

In de praktijk is ook een praktijk voor psychotherapie gevestigd.
Mw. Meta Snel, psychologe houdt spreekuren op afspraak op de woensdagen.
U kunt haar bereiken op
023-5718899

GEZ samenwerking

Samen met de waarnemend collega`s in Zandvoort maakt de praktijk deel uit van een GEZ samenwerkingsverband (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg) waarbij intensief met deze praktijken alsmede met andere eerstelijns disciplines in Zandvoort (Fysiotherapie/apotheek/wijkverpleging/specialist ouderengeneeskunde enz.) wordt samengewerkt om tot een optimaal georganiseerde zorg in de eerstelijn te komen.

chronische zorg

Wij vinden het belangrijk om chronische zorg van hoge kwaliteit te verlenen aan mensen met diabetes, longaandoeningen en hart-en vaatziekten. Hiervoor hebben wij bepaalde behandel- en zorgprogramma`s ontwikkeld in samenwerking met uw zorgverzekeraar. De praktijkondersteuners zullen u dan ook optimaal begeleiden en ondersteunen indien u aan een van bovengenoemde aandoeningen lijdt. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Kennemer Coöperatie voor chronische zorg (KCOETZ).

ouderenzorg

Als praktijk zullen wij ons er maximaal voor inzetten om u zo lang mogelijk in uw thuissituatie te laten wonen en u daar te ondersteunen. Wij kennen de weg in het zorgnetwerk rondom de zorg voor onze oudere patiënten en we zoeken u graag thuis op om samen eventuele zorgproblemen en knelpunten te inventariseren en op te lossen. Neemt u gerust contact op met onze coördinator ouderenzorg, zij helpt u graag verder.
Praktijkinformatiefolder

reizigersadvies

U kunt bij ons ook terecht voor reizigersadvies voor b.v. reizen naar de Tropen en en vaccinaties met uitzondering van de vaccinatie tegen gele koorts.
Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met de assistente.
Indien u een gele koortsvaccinatie nodig blijkt te hebben dan dient u die bij een ander vaccinatiecentrum te halen.
U kunt alvast nuttige informatie krijgen over de benodigde vaccinaties via de website www.lcr.nl
Het is echter nodig om uw individuele omstandigheden bij het reisadvies te betrekken en daarom is een persoonlijk advies nodig!

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Door het maken van een uitstrijkje is het mogelijk om in de vroeg stadium afwijkingen van de baarmoederhals te ontdekken. De screening op baarmoederhalskanker gebeurt elke 5 jaar bij vrouwen tussen 30 en 60 jaar. Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen om de 5 jaar een oproep voor deelname aan het onderzoek.

bevolkingsonderzoek borstkanker

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Door middel van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt geprobeerd borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing vergroot wordt. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Door middel van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt geprobeerd darmkanker in een vroeg stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing vergroot wordt. Op deze website kunt u hier meer informatie over vinden.

wetenschappelijk onderzoek

Wij hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. In onze praktijk wordt dan ook af en toe wetenschappelijk onderzoek verricht op diverse gebieden.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan de opleiding van huisartsen en assistentes. Regelmatig zijn er dan ook huisartsen en assistentes in opleiding in de praktijk werkzaam.

NHG standaarden

Een overzicht van alle NHG-Standaarden voor de huisarts. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. De webversies van de standaarden zijn voor iedereen toegankelijk, de PDF-bestanden zijn alleen beschikbaar voor (ingelogde) NHG-leden.

NHG

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl 
Deze site geeft veel algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat men daar zelf aan kan doen.

thuisarts.nl