samenwerkingsverbanden

Huisartsenpraktijk Weenink heeft een Samenwerkingsverband GEZ (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) met de huisartsen mw. J. Klaver en dhr. E. van Banning van “Dokters in Zandvoort”  en mw. N. van Bergen van huisartsenpraktijk Nieuw Noord.