spreekuren

Telefoon 023 – 571 24 99

inloopspreekuur

Inloopspreekuur
dagelijks van 8:00 tot 8:45 uur met uitzondering van woensdag.
Dit spreekuur is voor korte, acute vragen, één zorgvraag per patiënt. Een afspraak is niet nodig, maar er is een gelimiteerd aantal plekken. Indien er geen nummersleutelhangertjes meer beschikbaar zijn, kunt u een afspraak maken bij de assistente of het een andere dag nogmaals proberen.

afspraakspreekuren

telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur : 13:00 – 13.30 uur
dagelijks met uitzondering van woensdag.
U kunt bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken waarvoor u de dokter zelf wilt spreken.
Het kan soms nodig zijn om alsnog een afspraak te maken voor het spreekuur.

aanvragen visite

Visites telefonisch aanvragen liefst voor 10:00 uur
Visites worden in principe gereden tussen 11:00 – 12:30 uur