het team

Frank Weenink

Frank Weenink, huisarts

Huisarts Weenink is sinds 1990 gevestigd als huisarts in Zandvoort en is tevens vanaf 2000 opleider aan de huisartsopleiding van de VU te Amsterdam. Regelmatig zijn er dan ook artsen in opleiding tot huisarts in de praktijk werkzaam. Een huisarts in opleiding is een geregistreerd arts, bezig met de specialisatie tot huisarts. Als zij u helpen is er zo nodig overleg met uw huisarts over uw medische behandeling en het te volgen beleid.

Julia

Julia Rica, huisarts

Julia is sinds 2015 werkzaam in onze praktijk.
Zij heeft haar studie als arts in Argentinië afgerond en ze is daarna als huisarts in Nederland afgestudeerd.

Christja Beels
psychologe GGZ

Christja Beels, praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ heeft de zorg voor mensen in de praktijk met psychische klachten in de ruimste zin van het woord.

Christja is psychologisch geschoold en bij haar kunt u snel en laagdrempelig aan de slag met psychische klachten.
Aan deze begeleiding/handeling zijn voor u geen kosten verbonden.

Zij houdt spreekuur in het Huis in het Kostverloren (Burg. Nawijnlaan 100 kamer C102).
Afspraken worden ingepland bij/door de doktersassistente.

Marijke

Marijke Rösingh, praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek

Marijke Rösingh, praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek

De praktijkondersteuners somatiek hebben de zorg voor specifieke groepen chronische patiënten, zoals diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen en hart-en vaatziekten. Ze verricht longfunctieonderzoek, onderzoek naar de bloedvaten (echo onderzoek), maakt ECG`s (hartfilmpjes) en elektronische hartritmeregistraties en ze doet 24-uurs bloeddrukregistraties. Zij werkt onder de supervisie van de huisartsen en ze ondersteunt deze bij veel van hun werkzaamheden op medisch gebied.
Zij doet ook wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en ze heeft preventief geneeskundige taken.

Onze gediplomeerde POH-S, tevens praktijkverpleegkundige, werkt onder de supervisie van de huisarts op het gebied van aanvullende zorg en therapie voor de specifieke groepen chronische patiënten (diabetes mellitus, chronische longziekten, ouderenzorg, cardiovasculair risico management etc).

Ook geeft zij aandacht aan preventie van (verdere) complicaties.
De POH-S verricht ook longfunctieonderzoek, onderzoek naar de bloedvaten (Echo onderzoek), maakt ECG’s en doet 24-uurs bloeddrukregistraties.

Marijke houdt spreekuur in het Huis in de Kostverloren (Burg. Nawijnlaan 100). Afspraken worden ingepland bij/door de doktersassistente.

Marijke doet tevens de ouderenzorg (zie ook ouderenzorg).

Ingrid

Ingrid
doktersassistente

Jet
doktersassistente

De doktersassistente plant alle afspraken in en bij haar kunt u terecht met praktische vragen.
Zij behandelt o.a. vragen over recepten, verwijzingen en machtigingen.
Ook voor het aanvragen van sociale visites bij ouderen en het aanvragen van (thuis-)zorg kunt u bij haar terecht.

De doktersassistente heeft zelf ook een spreekuur.
U kunt ook zonder afspraak bij haar terecht tussen 14 – 16 uur (behalve op woensdag) voor o.a.:

  • urineonderzoek (ochtend-urine uit de koelkast)
  • het verwijderen van hechtingen
  • het bevriezen van wratten
  • het aanvragen van (thuis-)zorg
  • verbinden en verzorgen van wonden en EHBO
  • oren uitspuiten
  • zwangerschapstesten
  • injecties
  • aanvragen sociale visites voor ouderen
  • uitstrijkjes baarmoedermond (op afspraak)
Alice

Alice
ouderenzorg coördinator

Marijke

Marijke Rösingh
ouderenzorg coördinator 

Coördinator ouderenzorg

Alice en Marijke (praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek) zijn beide ouderenzorg coördinator.
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving van de praktijk. Zij hebben contact met de zorginstanties en is goed op de hoogte van de gang van zaken rondom opname op (spoed) verpleeghuisbedden of tijdelijke bedden en kennen de weg en de voor en nadelen van de verschillende thuiszorginstanties.

Daarnaast is zij van groot belang voor het sociale aspect van de zorg rondom ouderen.
Wekelijks maken zij veel sociale visites waarbij er contact wordt onderhouden met patiënten en mantelzorg en wordt signaleerd waar extra hulp nodig is en geeft zelf de nodige psychosociale ondersteuning. Indien extra zorg nodig is op sociaal vlak, in zorg, of medisch rapporteert zijn terug aan de huisartsen of andere instanties en zorgen zij dat verder acties zoals extra zorg of medische visite worden gedaan.

Mariette

Mariëtte, administratief medewerker