het team

Frank Weenink

Frank Weenink, huisarts

Frank is praktijkhouder en hij is sinds 1990 gevestigd als huisarts in Zandvoort. Hij is van 2000 tot 2020 huisarts-opleider geweest aan de huisartsopleiding van de VU te Amsterdam. Verder is hij SCEN-arts. Vanaf 2020 worden er in de praktijk nog regelmatig co-assistenten van de VU opgeleid. Zij zijn aan het eind van hun opleiding tot arts. Als zij u helpen is er altijd overleg met een van de aanwezige huisartsen over uw medische behandeling en het te volgen beleid. Frank Weenink werkt nog op wisselende dagen, hij doet chirurgische ingreepjes en visites bij ernstig zieke patiënten en blijft als praktijkhouder verbonden aan de praktijk.

Inge Prins, huisarts

Vanaf juni 2023 is Inge Prins werkzaam als waarnemend huisarts bij ons in de praktijk. Inge is opgegroeid in de omgeving van Haarlem en heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Aansluitend heeft zij gewerkt als basisarts op de spoedeisende hulp van het HMC in Den Haag en bij de crisisdienst van GGZ InGeest in Haarlem. In 2020 is zij gestart met de huisartsenopleiding aan de VU in Amsterdam. Tijdens de opleiding heeft zij onder andere stage gelopen op de afdelingen KNO, dermatologie en kindergeneeskunde. In mei 2023 heeft Inge de opleiding tot huisarts afgerond en vanaf juni 2023 zal zij als waarnemend huisarts werkzaam zijn in de regio Haarlem.

Robert Kornelis

Robert Kornelis, huisarts

Sinds oktober 2023 is Robert Kornelis werkzaam als waarnemend huisarts bij ons in de praktijk. Hij heeft na zijn studie geneeskunde in Maastricht ruime ervaring opgedaan in zowel binnen en buitenland binnen verschillende disciplines. Hierna heeft hij in 2018 de opleiding Huisartsgeneeskunde afgerond in het VUmc. Hij heeft affiniteit met spoedzorg en spreekt naast Nederlands ook Spaans. Hij woont momenteel in Marken, heeft 3 jonge kinderen en zijn grootste hobby is kitesurfen.

Christja Beels
praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ

Christja Beels, praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ

De praktijkondersteuner GGZ heeft de zorg voor mensen in de praktijk met psychische klachten in de ruimste zin van het woord.

Christja is psychologisch geschoold en bij haar kunt u snel en laagdrempelig aan de slag met psychische klachten.
Aan deze begeleiding/handeling zijn voor u geen kosten verbonden.

Zij houdt spreekuur in het Huis in het Kostverloren (Burg. Nawijnlaan 100 kamer C102).
Afspraken worden ingepland bij/door de doktersassistente.

Marijke

Marijke Rösingh, praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek

Marijke Rösingh, praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek

Praktijkondersteuners somatiek hebben de zorg voor specifieke groepen chronische patiënten, zoals diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen en hart-en vaatziekten. Ze verrichten longfunctieonderzoek, onderzoek naar de bloedvaten (echo onderzoek), maken ECG`s (hartfilmpjes) en elektronische hartritmeregistraties en ze doen 24-uurs bloeddrukregistraties. Zij werken onder de supervisie van de huisartsen en ze ondersteunen deze bij veel van hun werkzaamheden op medisch gebied.
Zij doen soms ook wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en ze hebben preventief geneeskundige taken.

Onze gediplomeerde POH-S, tevens praktijkverpleegkundige, werkt onder supervisie van de huisartsen op het gebied van aanvullende zorg en de therapie voor specifieke groepen chronische patiënten (diabetes mellitus, chronische longziekten, ouderenzorg, cardiovasculair risico management etc).

Ook geeft zij veel aandacht aan de preventie van ziekten.

Marijke houdt spreekuur in het Huis in het Kostverloren (Burg. Nawijnlaan 100). Afspraken worden ingepland bij/door de doktersassistentes.

Marijke doet tevens de ouderenzorg (zie ook ouderenzorg).

Ingrid

Ingrid
doktersassistente

De doktersassistente plant alle afspraken in en bij haar kunt u terecht met praktische vragen.
Zij behandelt o.a. vragen over recepten, verwijzingen en machtigingen.
Ook voor het aanvragen van sociale visites bij ouderen en het aanvragen van (thuis-)zorg kunt u bij haar terecht.

De doktersassistente heeft zelf ook een spreekuur.
U kunt na een afspraak bij haar terecht tussen 14 – 16 uur (behalve op woensdag) voor o.a.:

  • urineonderzoek (ochtend-urine uit de koelkast)
  • het verwijderen van hechtingen
  • het bevriezen van wratten
  • het aanvragen van (thuis-)zorg
  • verbinden en verzorgen van wonden en EHBO
  • oren uitspuiten
  • zwangerschapstesten
  • injecties
  • aanvragen sociale visites voor ouderen
  • uitstrijkjes baarmoedermond

Alice
ouderenzorg coördinator

Marijke

Marijke Rösingh
ouderenzorg coördinator 

Coördinator ouderenzorg

Alice en Marijke (praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek) zijn beide ouderenzorg coördinator.
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving van de praktijk. Zij hebben contact met de zorginstanties en zij zijn goed op de hoogte van de gang van zaken rondom opname op (spoed) verpleeghuisbedden of tijdelijke bedden in verpleeghuizen en ze kennen daar de weg. Ook kennen zij de voor- en nadelen van de verschillende thuiszorginstanties.

Daarnaast zijn zij van groot belang voor het sociale aspect van de zorg rondom ouderen.
Wekelijks maken zij veel sociale visites bij kwetsbare ouderen waarbij er contact wordt onderhouden met deze patiënten en hun mantelzorgers. Zij signaleren dan tevens waar extra hulp nodig is en zij kunnen zelf ook de nodige psychosociale ondersteuning bieden. Indien extra zorg nodig is op sociaal vlak, in zorg, of op medisch gebied, rapporteren zij terug aan de huisartsen of andere instanties en zorgen zij dat verdere acties worden ondernomen.

Mariette

Mariëtte, administratief medewerker