Alice, coördinator ouderenzorg

Alice

Alice en Marijke (praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek) zijn beide ouderenzorg coördinator.
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving van de praktijk. Zij hebben contact met de zorginstanties en zij zijn goed op de hoogte van de gang van zaken rondom opname op (spoed) verpleeghuisbedden of tijdelijke bedden in verpleeghuizen en ze kennen daar de weg. Ook kennen zij de voor- en nadelen van de verschillende thuiszorginstanties.

Daarnaast zijn zij van groot belang voor het sociale aspect van de zorg rondom ouderen.
Wekelijks maken zij veel sociale visites bij kwetsbare ouderen waarbij er contact wordt onderhouden met deze patiënten en hun mantelzorgers. Zij signaleren dan tevens waar extra hulp nodig is en zij kunnen zelf ook de nodige psychosociale ondersteuning bieden. Indien extra zorg nodig is op sociaal vlak, in zorg, of op medisch gebied, rapporteren zij terug aan de huisartsen of andere instanties en zorgen zij dat verdere acties worden ondernomen.