Marijke Rösingh

praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek en coördinator ouderenzorg

Marijke

Praktijkondersteuners somatiek hebben de zorg voor specifieke groepen chronische patiënten, zoals diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen en hart-en vaatziekten. Ze verrichten longfunctieonderzoek, onderzoek naar de bloedvaten (echo onderzoek), maken ECG`s (hartfilmpjes) en elektronische hartritmeregistraties en ze doen 24-uurs bloeddrukregistraties. Zij werken onder de supervisie van de huisartsen en ze ondersteunen deze bij veel van hun werkzaamheden op medisch gebied.
Zij doen soms ook wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en ze hebben preventief geneeskundige taken.

Onze gediplomeerde POH-S, tevens praktijkverpleegkundige, werkt onder supervisie van de huisartsen op het gebied van aanvullende zorg en de therapie voor specifieke groepen chronische patiënten (diabetes mellitus, chronische longziekten, ouderenzorg, cardiovasculair risico management etc).

Ook geeft zij veel aandacht aan de preventie van ziekten.

Marijke houdt spreekuur in het Huis in het Kostverloren (Burg. Nawijnlaan 100). Afspraken worden ingepland bij/door de doktersassistentes.

Marijke doet tevens de ouderenzorg (zie ook ouderenzorg).

Coördinator ouderenzorg

Alice en Marijke (praktijkondersteuner huisarts (POH) Somatiek) zijn beide ouderenzorg coördinator.
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart in de omgeving van de praktijk. Zij hebben contact met de zorginstanties en zij zijn goed op de hoogte van de gang van zaken rondom opname op (spoed) verpleeghuisbedden of tijdelijke bedden in verpleeghuizen en ze kennen daar de weg. Ook kennen zij de voor- en nadelen van de verschillende thuiszorginstanties.

Daarnaast zijn zij van groot belang voor het sociale aspect van de zorg rondom ouderen.
Wekelijks maken zij veel sociale visites bij kwetsbare ouderen waarbij er contact wordt onderhouden met deze patiënten en hun mantelzorgers. Zij signaleren dan tevens waar extra hulp nodig is en zij kunnen zelf ook de nodige psychosociale ondersteuning bieden. Indien extra zorg nodig is op sociaal vlak, in zorg, of op medisch gebied, rapporteren zij terug aan de huisartsen of andere instanties en zorgen zij dat verdere acties worden ondernomen.