waarneming

Voor huisartsenhulp op woensdag kunt u terecht bij een van de waarnemende huisartsen:

Mw. H.A. Scipio Blume, huisarts
Achternamen beginnend met letter A t/m K

telefoon 023 – 5712058

Mw. N. van Bergen, huisarts
Achternamen beginnend met letter L t/m Z

telefoon 023 – 5719507