afspraak maken

afspraak maken

  telefoon 023 – 571 24 99

Een consult, waarin één vraag behandeld kan worden, duurt 10 minuten.
Als u meer tijd nodig denkt te hebben of als u met meerdere personen op het spreekuur wilt komen geef dit dan even door aan de assistente.
Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw komst.
Dit i.v.m. de tijdsinschatting en urgentie.
Dit geldt ook als er bij u een kleine chirurgische ingreep of een verrichting plaats moet vinden.
De assistente reserveert hiervoor dan meer tijd in de agenda.

aanvragen visites

Visites telefonisch aanvragen liefst vóór 10:00 uur
Visites worden in principe gereden tussen 11:00 – 12:30 uur

Balie Huisartsenpraktijk Weenink Zandvoort