afspraak maken

afspraak maken

  telefoon 023 – 571 24 99

Meestal duurt een consult waarin één vraag of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden 10 minuten.
Als u meer tijd nodig denkt te hebben of als u met meerdere personen op het spreekuur wilt komen geef dit dan even door aan de assistente.
Dit geldt ook als er bij u een kleine chirurgische ingreep of een verrichting plaats moet vinden. De assistente reserveert hiervoor dan meer tijd in de agenda.

aanvragen visites

Visites telefonisch aanvragen voor 10:00 uur
Visites worden in principe gereden tussen 11:00 – 12:30 uur