MijnGezondheid.net

Login op het gezondheidsportaal voor:

  • herhaalrecepten
  • e-consult
  • inzage labuitslagen

Gezondheidsportaal MijnGezondheid.net

Huisartsenpraktijk Zandvoort nodigt u van harte uit om een eigen gezondheidsportaal te openen. Hierin kunt u online zelf afspraken maken voor een bezoek bij de doktersassistente, vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult en gedeelde labuitslagen bekijken. Op dit gezondheidsportaal, aangeboden door uw praktijk, krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in een gedeelte van uw medische dossier als uw eigen huisarts dit heeft vrijgegeven.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartsenpraktijk Zandvoort kunnen een gezondheidsportaal openen op MijnGezondheid.net.

Op 1 december 2020 hebben wij al onze patiënten aangemeld voor dit gezondheidsportaal (er is ook een uitnodigings-e-mail gestuurd naar de patiënten van wie er een e-mailadres bekend was).

U logt op uw mobiele telefoon in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-functie of de DigiD-app.

Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een gezondheidsportaal op MijnGezondheid.net?

Ga naar de website www.mijngezondheid.net.
Vervolgens klikt u op de grote knop ‘inloggen’ op de hoofdpagina en logt u in.

Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal.
Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.
Vervolgens zal de huisartsenpraktijk hierop akkoord geven. Dit kan een paar weken duren.

Heeft u vragen? Dan kunt u op een ondersteunende pagina via www.mijngezondheid.net veel gestelde vragen en instructievideo s raadplegen.